Ministry Of Energy

       

                                                ------------------------------------------------------

      

                                                  ------------------------------------------------------

      

                                                    ------------------------------------------------------- 

    

                                                       ------------------------------------------------------

     

                                                      -------------------------------------------------            

           

                     

กิจกรรมและโครงการต่างๆของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา

see all

ประมวลภาพกิจกรรม

VDO

กิจกรรม โครงการ ที่ดำเนินงาน

 

ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษา และหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED แก่นักเรียน และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร และเมืองสงขลา ของบริษัท ซี อี ซี (ประเทศไทย) จำกัด

    

    

 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการผู้แทน  กระทรวง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2558 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จ.สงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

    

    

                               

    จัดนิทรรศการด้านพลังงาน "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"ของจังหวัดสงขลา

                 ณ วัดบ่อระกำ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา / 24 ธ.ค.58

    

    

    

              ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานและร่วมเสวนา ในกิจกรรม

                 "การใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์บนวิถีชุนชมยั่งยืน"

                        ของเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

                  โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

      

    

    

           จัดนิทรรศการด้านพลังงานร่วมกับบริษัทซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (จำกัด)

    ใน"โครงการสร้างความเข้าใจน้ำมันดิบและซ้อมทำความสะอาดชายหาด"

               วันที่ 25 ก.ย. 2558 ณ หาดมหาราช อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    

    

    

             กิจกรรมวัน " CAR FREE DAY " อ.เมืองสงขลา , อ.หาดใหญ่

                              วันที่ 19 - 20 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา

      

      

      

      

 


 

           

               นายสุทธิชัย สุขสีเสน

              พลังงานจังหวัดสงขลา

ลิงค์หน่วยงาน

Untitled Document

ราคาน้ำมันวันนี้